Funkce programu FUE

Aplikace Fullwood ústřední evidence (FUE) je specializované softwarové řešení, které umožňuje:

Jednotlivé pohyby a události zvířat pro účely vedení ústřední evidence je možné zadávat ručně (nezávisle na jiné aplikaci) nebo importovat z databáze aplikace Crystal nebo AfiFarm. FUE v současné době umožňuje částečný import vybraných pohybů a událostí z aplikace Crystal a plně propojené řešení s aplikací AfiFarm. Toto propojení významně zjednodušuje a zrychluje vedení stájového registru skotu a zefektivňuje proces podávání hlášení chovatelem do ústřední evidence.

Aplikace FUE je pro účely vedení stájového registru skotu schválena Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a vedení stájového registru v této aplikaci tak splňuje povinnosti stanovené vyhláškou č. 5/2016 Sb. (novela vyhlášky č. 136/2004 Sb.)

Mezi další funkce aplikace FUE patří vedení agendy o provedených inseminacích a evidence výsledků kontroly užitkovosti. Údaje o provedených inseminacích je možné kromě ručního zadání také získávat automaticky z databáze některých plemenářských firem. Aplikace FUE rovněž umožňuje zpracování a import datových souborů s výsledky kontroly užitkovosti poskytovaných Českomoravskou společností chovatelů, a.s. V případě propojení aplikace FUE s aplikací AfiFarm je možné inseminace i výsledky kontroly užitkovosti automaticky exportovat k jednotlivým zvířatům do této aplikace.

Ke stažení

© Fullwood Packo 2021

Webdesign by VIKTORIN Computers