Fullwood ústřední evidence

program pro vedení stájového registru skotu

FUE je certifikované specializované softwarové řešení
pro vedení stájového registru a podávání
hlášení do ústřední evidence.

vedení stájového registru

vedení stájového registru

agenda ústřední evidence

agenda ústřední evidence

přehled provedných inseminací

přehled provedných inseminací

výsledky kontroly užitkovosti

výsledky kontroly užitkovosti

FUE

Cíl

Cílem programu FUE je zjednodušení a zrychlení vedení stájového registru skotu, zefektivnění procesu podávání hlášení chovatelem do ústřední evidence a usnadnění evidence provedených inseminací a kontroly užitkovosti.

Klíčové výhody

Propojení

Program FUE umožňuje plné propojení s aplikací AfiFarm v podobě automatického importu všech běžných pohybů a událostí bez nutnosti opakovaného zadávání dat farmářem, což výrazně zjednodušuje, zrychluje a zefektivňuje vedení ústřední evidence.

AfiFarm

Reference

© Fullwood Packo 2021

Webdesign by VIKTORIN Computers